Ariannu

Ariennir y cyrsiau hyn yn rhannol, ond bydd angen ichi dalu canran o gost y cwrs, a elwir yn cyd-fuddsoddiad. Mae lefel y cyd-fuddsoddiad yn dibynnu ar faint eich busnes.

  • Mae cyflogwyr bach yn talu 30%* o’r ffioedd hyfforddi
  • Mae cyflogwyr canolig yn talu 40%* o’r ffioedd hyfforddi
  • Mae cyflogwyr mawr yn talu 50%* o’r ffioedd hyfforddi

*Yn amodol ar Delerau ac Amodau. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.