Gwybodaeth am y Cyrsiau

Rydym ni’n gweithio gyda busnesau ar draws pob sector i ddarparu cynlluniau hyfforddiant wedi’u teilwra a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion busnesau.

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau galwedigaethol achrededig ar Lefel 1-6, sy’n ymdrin â meysydd megis:

  • Arwain a Rheoli
  • Gwasanaeth Cwsmeriaid
  • Gweinyddu
  • TGCh
  • Busnes a Phroffesiynol
  • Sgiliau Technegol
  • Sgiliau Masnach

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth